Ulrika is an artist, illustrator, set designer, model &stylist in her own company since 2006. here follows a small collage of her abouts: 

CURRICULUM VITAE

(ENGLISH VERSION FOLLOWS)

nuvarande verksamhet
Konstnär, illustratör samt grafisk form i eget företag sen år 2006 

Bild- och slöjdlärare på Kunskapsskolan Nyköping 2015- 2017

konstnär

Kaffe, Hellmanska Gården, 2018
Sorg, Lofta Caffè Utställning måleri, 2017
Förklädd/avklädd 2014 Utställning skulptur galleri HANDMADE, Nyköping
Uppsala Konstnärsklubb 2014 Grupputställning, galleri Å-HUSET, Uppsala
Goodbye 2013 Utställning Galleri Vindfång, Nyköping
ICEHOTEL Creative Experience
   2018 Art suite, Icehotel, Jukkasjärvi 
2017 Art suite, Icehotel, Jukkasjärvi 
    2016 Art suite, Icehotel 365, Jukkasjärvi
    2014 Art suite, Icehotel, Jukkasjärvi
    2013 Isskulptur, Copperhill Mountain Lodge, Åre
    2012 Art suite Deluxe, Icehotel, Jukkasjärvi
    2010 Live- skulptering, Globus department store, Zürich, Schweiz
    2010 Live- skulptering, Lisebergs nöjespark, Göteborg
    2008 Live- skulptering, Berns salonger, Stockholm
    2007 Art suite at Icehotel, Jukkasjärvi
Marmorworkshop 2007 Marina di Carrara, Italien
Alabasterworkshop 2007 Volterra, Italien
Alabastersymposium 2006 Volterra, Italien
Kalkstensworkshop 2004 Brac, Kroatien

illustratör
Anahata Yoga Studio, logotyp, grafisk profil och illustrationer
HOLY MAMA 2017 illustrationer tygväska, stickers och korrespondenskort
HOLY MAMA 2016 design tygväska
HOLY MAMA 2014 logotyp
HELLO GREEN 2014 handmålade illustrationer
Vijaya Stoccholm 2013 logotyp och grafisk profil
Sagoteatern 2012 logotyp
Segerstadbyns gårdsbutik 2012 logotyp
Gigglehouse 2011 logotyp och grafisk profil

scenograf
Kassimir och Karoline, 2017/18, scenografi och kostym
Soporna 2016 scenografi och kostym
Ivar, Knutte och vatten 2015 scenografi och kostym
CLOSER 2013 scenografi, kostym och affisch
Ivar, Knutte och katten 2013 scenografi och kostym
Litet hus med stort hjärta 2013 scenografi och kostym
Slå nollan till polisen2012 scenografi och kostym
Cilla och isägget 2012 kostym och scenografi
Strindbergåret 2012 kostym och scenografi till ”paria”, ”påsk” och ”moderskärlek” 
Utdömd egendom 2010 kostym och scenografi Hela havet stormar 2010 produktionsassistent
Protest 2010 kostym, scenografi och affisch
Visa på villovägar 2010 dockor, dockkostym
Carmen 2010 dockor, scenografi och kostym

stylist
HELLO GREEN kokboken 2013 matstyling
Holistic 2014 matstyling receptfolder

övrigt
Fria Läroverken 2014 – 2015 vikarierande gymnsasielärare på medieprogrammet
Holy Mama 2014 – Juice- och smoothieansvarig på yogaretreat, Ibiza
First Sand Festval 2010 – arrangör och producent Smedstorpsfestivalen kontinuerligt – medarrangör Isskulpteringsworkshop kontinuerligt – arrangör med Ice Art & Event
Naturkällan 2005-2006 – ägare av yogabutik och juicebar

utbildning
Stockholms universitet – Master in Economics, HR och marknadsföring 2005
Capital school of multimedia - grafisk utbildning 1998
Norrköpings konstskola - skulpturutbildning 1995-1997

 

IN ENGLISH

current activities
Artist, illustrator, graphic designer in her own company since 2006

Artteacher at Kunskapsskolan Nyköping 2015- 2017

artist
Coffee, Hellmanska, Exhibition paintings 2018
Sorrow Lofta Caffè Exibition paintings 2017
Disguised / undressed 2014 Exhibition sculpture gallery HANDMADE, Nykoping
Uppsala Artist Club 2014 Group Exhibition, Gallery A building, Uppsala
Goodbye 2013 Exhibition Gallery Vindfång, Nykoping
ICEHOTEL Creative Experience:
     2017 Art suite, Icehotel, Jukkasjärvi
     2016 Art suite, Icehotel 365, Jukkasjärvi
     2014 Art Suite, Ice Hotel, Jukkasjarvi
     2013 Ice Sculpture, Copperhill Mountain Lodge, Åre
     2012 Art Suite Deluxe, the Icehotel, Jukkasjarvi
     2010 Live sculpting, Globus department store, Zurich, Switzerland
     2010 Live sculpting, Liseberg amusement park, Gothenburg
     2008 Live sculpting, Berns, Stockholm
     2007 Art Suite at the Icehotel, Jukkasjarvi
Marble Workshop 2007 Marina di Carrara, Italy
Alabasterworkshop 2007 Volterra, Italy
Alabastersymposium 2006 Volterra, Italy
Limestone Workshop 2004 Brac, Croatia

illustrator
Anahata Yoga Studio, 2017, logotype, graphic profile and illustrations
HOLY MAMA 2017 illustrationer tygväska, stickers och korrespondenskort
HOLY MAMA 2016 design & illustration tote bag
HOLY MAMA 2014 logo
HELLO GREEN 2014 hand-painted invitations
Vijaya Stoccholm 2013 logo and graphic profile
Fairytale Theater 2012 logo
Segerstad village farmshop 2012 logotype
Gigglehouse 2011 logo and graphic profile

scenographer
Kassimir and Karoline, 2017/18, set design and costumes
SOPORNA, 2016, set design and costumes
Ivar, Knutte and water in 2015 set design and costumes
CLOSER 2013 set design, costumes and poster
Ivar, Knutte and the cat 2013 set design and costumes
Small house with big heart in 2013 set design and costumes
Dial M for polisen2012 set and costume
Priscilla and the Ice egg 2012 costume and set design
Strindberg year 2012 costume and set design to "pariah", "Easter" and "maternal"
Condemned property in 2010 costume and set design Musical Chairs 2010 production assistant
Protest 2010 costume, set design and poster

stylist
HELLO GREEN cookbook 2013 matstyling
Holistic 2014 matstyling recept med björksav

other
Free Educational Works 2014 - 2015 Acting gymnsasielärare the media program
Holy Mama 2014 - fruit and vegetable smoothie manager at yoga retreat, Ibiza
First Sand Festval 2010 - arranger and producer Smedstorp Festival continuously - co-hosted Isskulpteringsworkshop continuously - organizer with Ice Art & Events
Natural source 2005-2006 - owners of yoga shop and juice bar

training
Stockholm University - Master in Economics, HR and Marketing 2005
Capital School of Multimedia - Graphic Training 1998
Norrköping school of art - sculpture education 1995-1997

 

 

 

favourites  

color//paynes grey
stone//marble
gem//angelic quarts
planet//horse head nebula
animal//rabbit
place//in front of a fire
language//i wish i spoke french
metal//gold
music//psycdelic rock, metal & mantras
food//green
season//summer
tree//ash


 

SOME favourite QUOTES

there is a crack in everything, that's how the light gets in

- L. Cohen


 

multitalent

multitasking


: )

visit: studio at Behmbrogatan 9//garage no 6